Skip to main content

System sygnalistów

System sygnalistów stanowi część kultury compliance w firmie Klüh Facility Services Sp. z o.o. (zwanej dalej Klüh). Ogólnie rzecz biorąc, compliance to coś więcej niż samo działanie firmy zgodnie z prawem.
W Klüh przestrzeganie zasad polega na właściwym postępowaniu. Naszym celem jest działanie zgodnie z zasadami etycznymi oraz przestrzeganie wszelkich zasad i przepisów.
Rozpoczęliśmy budowę systemów zarządzania zgodnością opartych na ryzyku, dostosowanych do działalności biznesowej każdego z naszych oddziałów. Jesteśmy przekonani, że compliance chroni to, co dla nas najważniejsze: dobro naszych pracowników i klientów, dla których świadczymy usługi.
Zgodność jest zakorzeniona w naszej kulturze korporacyjnej i kieruje nami w naszej codziennej pracy. Uczciwość, odpowiedzialność i niezawodność są podstawą naszego rozumienia zgodności. Obejmuje to również właściwe i zgodne z prawem postępowanie, które jest dla Klüh najwyższym priorytetem. Co więcej, sukces naszej firmy opiera się na uczciwości i zgodności z prawem.

Aby osiągnąć te aspiracje, ważne jest, abyśmy na wczesnym etapie zidentyfikowali i zaradzili wszelkim potencjalnym nadużyciom. W tym kontekście stworzyliśmy nasz system sygnalistów. Pomaga to zidentyfikować i zbadać wszelkie problemy operacyjne, zachowania, które mogą zaszkodzić firmie lub przestępstwa gospodarcze, a także chronić naszych pracowników, partnerów biznesowych i klientów. Wszystkie zgłoszenia, które składasz, traktujemy poważnie i systematycznie je przetwarzamy.

Podstawą systemu sygnalistów Klüh jest zasada uczciwego procesu. Gwarantujemy także maksymalną ochronę sygnalistów, podmiotów zgłoszeń oraz wszystkich pracowników zaangażowanych w przetwarzanie zgłoszeń. Nie będziemy tolerować żadnej presji na sygnalistów ani osoby, które przyczyniają się do promowania prawidłowego postępowania w Klüh. Domniemywa się, że podmioty zgłaszane są niewinne do czasu udowodnienia naruszenia zasad. Dochodzenia należy prowadzić w ścisłej tajemnicy. Otrzymane informacje zostaną wykorzystane w szybkim, uczciwym i poufnym procesie.

Masz wątpliwości lub uwagi dotyczące usług świadczonych przez Klüh?

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące jednej z usług Klüh, prześlij adres: polska@klueh.com

System sygnalistów nie jest przeznaczony do przyjmowania i rozpatrywania skarg klientów, a w szczególności nie będzie ich przekazywać w obrębie naszej organizacji. Nasz zespół z przyjemnością rozpatrzy Twoje zgłoszenie i podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić Ci satysfakcję.

Chcesz zgłosić naruszenie przepisów o ochronie danych?

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, wyślij e-mail na adres: rodo@klueh.com

W ten sposób zgłaszasz potencjalnie niewłaściwe postępowanie.

Aby mieć pewność, że Twoje zgłoszenie będzie mogło zostać prawidłowo przetworzone i zbadane przez nasz Zespół ds. Zgodności, ważne jest, aby Twoje zgłoszenie było jak najbardziej szczegółowe.

Pomoże nam, jeśli użyjesz następujących pięciu pytań: Kto? Co? Kiedy? Jak? Gdzie?

Zachęcamy wszystkich sygnalistów do podawania swoich danych kontaktowych w celu otwartego i bezpośredniego zgłaszania wszelkich wątpliwości, niewłaściwego postępowania, zagrożeń itp. Ogólnie rzecz biorąc, wewnętrzna komunikacja dotycząca ryzyka nie powinna być anonimowa, ponieważ uniemożliwia to zadawanie dalszych pytań i może mieć negatywny wpływ na zaufanie. Zgłoszenia anonimowe powinny zatem stanowić wyjątek.

Każdy raport powinien być jak najbardziej szczegółowy. Sygnalista powinien podać jak najwięcej szczegółowych informacji na temat przedmiotu zgłoszenia, aby móc prawidłowo ocenić sprawę. W związku z tym należy podać tło, przebieg wydarzeń i powód doniesienia, a także nazwiska, daty, miejsca i inne informacje. Jeśli to możliwe, należy również przedłożyć dokumenty. Osobiste doświadczenia, możliwe uprzedzenia i subiektywne opinie należy uznać za takie.

Każde zgłoszenie będzie traktowane poufnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Po otrzymaniu raportu osoba otrzymująca raport dokonuje wstępnej oceny. W szczególności ważne jest określenie, czy istnieją jakiekolwiek dowody potwierdzające lub obalające przekazane informacje.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: polska@klueh.com

Zarządzanie treścią strony

Zarządzanie treścią strony: polska@klueh.com

Data: 01.03.2024